Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Уведомление за поверителност

Зачитането на личността е основна ценност за нас в Скания. Това е основата, върху която си взаимодействаме с Вас, в качеството Ви на наш многоуважаван клиент, водач на нашите превозни средства, сътрудник в нашата глобална организация, доверен бизнес партньор/доставчик, или посетител на нашите уебсайт, офиси, сгради, сервизи или събития.

Ние събираме Ваши лични данни, когато това е необходимо, за да:

  • доставяме нашите продукти и услуги; 
  •  указваме подкрепа и помощ при употребата на нашите продукти и услуги; 
  • изпълняваме и проследяваме договорните задължения от наша и от Ваша страна;
  •  изпълняваме правни задължения;
  • предоставяме информация за нашите продукти и услуги, както и предстоящи мероприятия;
  •  подобряваме качеството и усъвършенстваме нашите продукти и услуги, както и нашата организация.

 

Кой обработва и носи отговорност за моите лични данни?

„Скания България” ЕООД („Скания”, „ние”) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121796861.

Можете да се свържете с нас на адреса ни по седалище и управление: с. Герман 1186, Столична община, район “Панчарево“, ул. “Манастирска воденица“ № 5,

имейл privacy@scania.bg,  телефон +359 2 970 54 00.

Ние работим с всички Ваши лични данни в съответствие с приложимото национално законодателство и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - “GDPR”).

 

Стремим се да обработваме, съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни със същото уважение и почтеност, каквито прилагаме спрямо нас. Понякога използваме доверени бизнес партньори, които да ни съдействат при доставка на наши продукти и услуги. В тези случаи ни се налага да споделяме Ваши данни с наши бизнес партньори, като гарантираме, че те ги обработват със същото уважение и почтеност, както правим ние.

В това уведомление за поверителност бихме искали да Ви информираме относно това, какви лични данни обработваме, защо правим това и как гарантираме зачитането на Вашите права и правото на неприкосновеност на личния живот.

 

Свали файла