Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Общи условия за сервизните договори на Скания България

Договор Flexible Maitanance

Договор Driveline