България

Правна информация
Общи условия

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Свържете се с нас, в случай че имате въпроси, отнасящи се за нашето правно съдържание.

 

Условия: Scania CV AB (publ), в настоящото обозначавана като „Scania“, е собственик на този уеб сайт, както и, освен ако не е указано друго, на цялото му принадлежащо съдържание.

С достъпа и използването на този сайт вие се съгласявате с правилата и условията, описани по-долу. Обърнете внимание, че Scania може по всяко време и по своя преценка да променя правилата и условията. Поради тази причина Scania препоръчва редовното им прочитане.

Последната редакция на тези правила и условия е извършена на 01.07.2009 г.

Ако някое от тези условия се окаже незаконно, невалидно или неописано, валидността и приложимостта на останалите условия няма да се променят или повлияят по никакъв начин.

Използване

Съдържанието на този сайт може да се използва по лиценза Creative Commons 3.0. Това означава, че можете да преглеждате, копирате, разпечатвате и разпространявате всички документи, публикувани тук от Scania, при условие че това не е с цел комерсиализиране на съдържанието като такова, че Scania е уведомена за разпространението на документи и че всички авторски права, както и други предмети на собственост в съдържанието, са запазени.

Съдържанието на този сайт не може да се променя, препраща, лицензира, прехвърля или продава без предварително писмено съгласие от Scania.

Търговски марки и авторско право

Всички търговски марки, емблеми, текстове, изображения и софтуер, показващи се на този сайт, освен ако не е обозначено друго, са собственост на Scania или нейните филиали и се пазят от законите за правата за интелектуална собственост.

Всякакво използване на търговските марки, емблемите, текстовете, изображенията и софтуера е забранено, освен при предварително разрешение съгласно гореописаното.

Неупълномощеното използване или разпространяване на всякакви материали от този сайт може да се подведе под гражданска и правна отговорност според приложимите закони. Scania ще приложи изцяло своите права за интелектуална собственост.

Правила за информацията

Информацията на този сървър се предоставя „както е“ без никакъв вид гаранции, както изрични, така и подразбиращи се, включително, но не само, за подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел или за ненарушаване.

Scania не гарантира точността и пълнотата на информацията на този сайт.

Scania не се ангажира да актуализира информацията или материалите на този сайт. По всяко време и без предупреждение могат да се извършват промени в информацията, които ще бъдат включени в новите издания на този сайт.

Scania при никакви обстоятелства не носи отговорност за директни или индиректни, наказателни, случайни, специални, косвени или други щети, причинени или по някакъв начин свързани с използването или неспособността за използване на този сайт или неговото съдържание, базирано на контакти, правонарушение, стриктна или друга отговорност, дори и да е предупредена за възможността от подобни щети.

Нашите сайтове

Този сайт може да съдържа връзки към сайтове, собственост на трети страни. Подобни връзки обаче са с цел удобство на посетителите и Scania не поема никаква отговорност за съдържанието, точността на информацията или спазването на правилата на засегнатите сайтове.

Правила за поверителност

Scania уважава индивидуалната поверителност и не събира или управлява лична информация, освен ако не е предоставена на Scania доброволно поради заинтересованост на потребителя. Моля да ни информирате, ако не желаете да се събира вашата информация.

Scania спазва националните закони за предпазване на информацията, които контролират използването и събирането на информация. Вашите име, имейл адрес и пощенски адрес може да бъдат предоставени на трети страни с цел да ви отговорят на запитване. В противен случай информацията ще бъде използвана само за следене на продажбите и развитие на продуктите.

Освен ако по-горе не е упоменато друго, никаква информация не се продава или споделя с трети страни.

За контакти

Ако имате въпроси, свързани с условията или конкретно с правилата за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас +359 2 970 54 00

 

Общи условия за сервизните договори на Скания България

Договор Flexible Maitanance

Договор Driveline