България

 

Декларация за поверителност

Свържете се с нас, в случай че имате въпроси, отнасящи се за нашето правно съдържание.

Scania зачита поверителността и не събира, нито управлява никакви лични данни, освен ако не са предоставени доброволно от съответното лице. Информирайте ни, ако не искате личните ви данни да бъдат събирани.

Scania спазва националните закони за предпазване на информацията, които контролират използването и събирането на лична информация. Вашите име, имейл адрес и пощенски адрес може да бъдат предоставени на трети страни с цел да ви отговорят на запитване. В противен случай информацията ще бъде използвана само за следене на продажбите и развитие на продуктите.

Единствената информация, която събираме и съхраняваме автоматично по време на нормалното използване на уеб сайта са типични данни от регистъра на уеб сървъра. Подобни данни не ни разкриват вашата самоличност или друга информация от личен характер. Ние използваме данни от регистъра на уеб сървъра, за да създаваме статистика и да измерваме активността на използване на сайта в полза на потребителите на Scania.com. Възможно е да споделим тези данни с трети страни за анализ или с цел предоставяне и подобряване на този сайт и нашите услуги тук.

Освен ако по-горе не е упоменато друго, никаква информация не се продава или споделя с трети страни.

Scania може по всяко време да преработва условията на тази Декларация за поверителност, като я актуализира.

За контакти

Ако имате въпроси, обадете се на +359 2 970 54 00.