Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Връзка със Scania

България

Главен офис на Скания България

1186 София, с. Герман, ул.Манастирска воденица №5

+359 2 970 54 00