Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

Expanded Horizons

Заедно с нашите екипи от футуристи, творци, дизайнери и техници ние разработваме визия за по-устойчиво бъдеще на транспорта. 
Открийте повече за градовете на бъдещето и автоматизацията.

 

Сътрудничество

Визията

В Scania сътрудничеството е от първостепенно значение: то стимулира положителна промяна, като ни помага да се развиваме успешно като общество. Но как нашата променяща се култура ще повлияе на сътрудничеството?

Кръглата маса

Нашите участници обсъждат какво се променя по отношение на културата на сътрудничество и защо е толкова важно за миналите, сегашните и бъдещите общества.

Podcst on Spotify Чуйте подробния разговор в Google Podcasts | Spotify | Apple Podcasts

 

Присъединете се към </br> разговора

Кратка история

G.R.A.C.E.

Когато личният живот на Елси изтича в обучението й за изкуствен интелект в градския транспорт, тя открива силата на сътрудничеството за намиране на решение.

Разгледайте надолу

Автор: Лий Александър

На 26 февруари 2034 г. системата за транзитни комуникации за градските квартали „Green River“ и „Academy“ показа странен дефект. По-долу са дадени извлечения от комуникационните регистри на главните архитекти.

Показване на актуализация на AI транспорт и регистър на инцидентите за Green River Academy Central Expression (GRACE).

Състоянието на GRACE е аномално

 

Podcst on Spotify Чуйте цялата история в Google Podcasts | Spotify | Apple Podcasts