Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Ангажиментът на Scania за електрически автомобили с акумулаторни батерии

Целта на Scania е да бъде лидер в прехода към устойчива транспортна система. Електрическите автомобили с акумулаторни батерии ще бъдат основният инструмент за стимулиране на този преход и осигуряване на декарбонизирани транспортни решения с по-добра икономия на клиентите.

Бързото развитие на електрически решения за тежкотоварни автомобили включва бързия напредък на акумулаторната технология по отношение на капацитета за съхранение на енергия на килограм. Времето за зареждане, циклите на зареждане и икономията на килограм се подобряват бързо. Това означава, че тези решения ще станат по-рентабилни, главно в повтарящи се и предсказуеми приложения. Те постепенно ще изпреварят водещите в индустрията решения за захранване с изкопаеми и биогорива на Scania в повечето транспортни приложения. 

 

„Виждаме, че електрическите решения за акумулаторни батерии са първата технология с нулеви емисии, която широко навлиза на пазара. За клиента електрическото превозно средство с акумулаторна батерия изисква по-малко обслужване от конвенционалния начин на захранване, което означава по-дълго експлоатационно време и подобрени разходи на километър или час работа. Взехме си поука от сегмента на автобусите, където трансформацията започна по-рано и електрическите акумулаторни опции са много търсени. Моментът на включване на Scania в този сегмент не беше оптимално, но осигури добър опит и сега ускоряваме с новата гама автобуси Scania. Освен това ни даде добри основни познания, докато разширяваме бизнеса с електрифицирани камиони“, казва Александер Власкамп (Alexander Vlaskamp), ръководител „Продажби и маркетинг“ в Scania.

 

Компанията вече пусна напълно електрически камион, както и plug-in хибриден камион. След няколко години Scania планира да представи електрически камиони за дълги разстояния, които ще могат да возят общо тегло от 40 тона за 4,5 часа и да се зареждат бързо по време на задължителната 45-минутна почивка на водачите.

 

До 2025 г. Scania очаква, че електрифицираните автомобили ще представляват около 10 процента от общия ни обем продажби на превозни средства в Европа, а до 2030 г. 50 процента от общия ни обем продадени автомобили се очаква да бъдат електрифицирани.

Електрическа батерия срещу водород

Scania инвестира във водородни технологии и в момента е единственият производител на тежкотоварни автомобили, които се използват от клиенти. Инженерите получават ценна информация от тези ранни тестове и усилията ще продължат. Напредъкът при използването на водород за такива приложения обаче ще бъде ограничен, тъй като е необходима три пъти повече възобновяема енергия за захранване на водороден камион в сравнение с камион с електрически акумулатор. Голяма част от енергията се губи именно в производството, разпределението и преобразуването обратно към електричество.

 

Ремонтът и поддръжката също трябва да бъдат взети предвид. Цената за водородно превозно средство ще бъде по-висока, отколкото за електрическо превозно средство с акумулаторна батерия, тъй като неговите системи са по-сложни, като например обширна въздушна и охладителна система. Освен това водородът е летлив газ, който изисква повече поддръжка, за да се гарантира безопасността.

 

Водородът обаче е обещаващ енергиен носител; добър начин за съхраняване на енергия в продължение на дълги цикли и ще изиграе важна роля за декарбонизацията, ако се произвежда по екологичен начин. Scania очаква с нетърпение снабдяването със стомана, произведена без изкопаеми горива, за своите камиони, тъй като водородът ще играе по-голяма роля в няколко индустрии.

 

Стационарните горивни клетки са важен компонент на електрическата система за зареждане. Това решение е особено обещаващо в райони с изобилие от възобновяема енергия и в селските райони извън основната електрическа мрежа.

 

„За да направим това, което е най-добре както за общата експлоатационна ефективност на нашите клиенти, така и за нашата планета, ние не затваряме вратата за никакви възможности. Ясно е, че фокусът на Scania в перспективата тук и сега, както и в краткосрочен план, е комбинация от възобновяеми горива и електрически автомобили с акумулаторно захранване на батериите. В общи линии виждаме това за всички сегменти“, продължава Власкамп.

Ангажирани с повече електрически продукти

Според научнообоснованите климатични цели на Scania се очаква компанията да намали емисиите на CO2 от собствените си операции с 50 процента до 2025 г., както и намаляване на емисиите от превозните средства на клиентите с 20 процента през същия период. За да се изпълнят тези амбициозни цели, фокусът на Scania е насочен към стратегията „от кладенеца до колелото“, който е много по-строг от много от законодателните разпоредби, които излизат и които са съсредоточени върху стратегията „от резервоара до колелото“.

 

Компанията се ангажира да пуска по поне едно ново приложение за електрически продукт в сегмента на автобусите и камионите всяка година. В същото време социалните инвестиции в солидна инфраструктура за електрически автомобили, задвижвани с акумулатор, остават приоритет.

 

„Фокусът на Scania е бизнесът на нашите клиенти. Транспортните оператори трябва да могат да продължат да изпълняват задачи по устойчив начин на разумна цена“, завършва Власкамп.

Това поле е задължително, моля попълнете го

Това поле е задължително, моля попълнете го

Това поле е задължително, моля попълнете го

Това поле е задължително, моля попълнете го

Това поле е задължително, моля попълнете го

Това поле е задължително, моля попълнете го

Общи условия

Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с Уведомлението за поверителност, публикувано на уеб страницата на Скания България ЕООД.

Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с Уведомлението за поверителност, публикувано на уеб страницата на Скания България ЕООД.