Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Scania създава лаборатория за електрически акумулатори

С планираното от Scania бързо въвеждане на електрически превозни средства през следващите години съществува едновременна необходимост от засилване на тестването и адаптираното внедряване на акумулаторните батерии. Затова Scania инвестира 15,5 милиона евро в нова лаборатория за акумулаторни батерии в своите научноизследователски и развойни съоръжения в Сьодертеле, Швеция.

С планираното от Scania бързо въвеждане на електрически превозни средства през следващите години съществува едновременна необходимост от засилване на тестването и адаптираното внедряване на акумулаторни батерии. Затова Scania инвестира 15,5 милиона евро в нова лаборатория за акумулаторни батерии. Строителството на лабораторията с площ 1000 квадратни метра приключи през пролетта на 2021 г. След обстойни тестове и проверка на оборудването и инструментите лабораторията ще бъде напълно работоспособна до есента на 2021 г. Тя ще съдържа три халета по 250 кв. м. за тестване на клетки, модули и блокове акумулатори. В съседство с тези халета лабораторията ще разполага и със съоръжения за подготовка на тестови проби с цел подобряване на работната среда, безопасността и времето за тестване.

 

„С ускоряващите се темпове на развитие лабораторията ще засили капацитета ни за подходящи размери на акумулаторите за всяко приложение“, казва Клаес Ериксон (Claes Erixon), ръководител „Научноизследователска и развойна дейност“ в Scania. „Предстои ни амбициозна пътна карта при ежегодното пускане на нови и актуализирани електрически продукти със свързани услуги за акумулаторни батерии. Това подчертава необходимостта от умения и знания от световна класа при използването на акумулаторните батерии и оптимизирането на жизнения цикъл.“

 

Лабораторията ще се фокусира предимно върху работните характеристики на акумулаторните батерии и оценката на продължителността на живота при различни климатични условия от -40°C до 70°C. Инженерите на Scania ще проучат и идентифицират най-добрите експлоатационни условия за акумулаторните батерии по отношение на зададената температура, състоянието на заряда и профила на мощността на зареждане, съобразено и оптимизирано спрямо живота на акумулаторните батерии и нуждите на клиентите.

 

„Scania ще продължи да инвестира в компетентност както в нашите собствени операции, така и чрез важни партньорства. Ще се уверим, че Сьодертеле и регионът на Стокхолм ще останат в челните редици в научноизследователската и развойната дейност, както и в електрифицираното бъдеще на тежкотоварния транспорт“, казва Ериксон. 

 

Новата лаборатория за акумулаторни батерии ще допълни по-малко съоръжение с климатична камера за тестване на акумулаторни блокове, което беше въведено в експлоатация по-рано тази година. С тази лаборатория Scania може да тества работните характеристики на акумулаторните блокове на работещи електрически камиони и автобуси, без да изважда акумулаторните батерии. Превозните средства се паркират в непосредствена близост до лабораторията и се свързват с оборудването за тестване.