Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Как работи електрическият камион с водородни горивни клетки?

Електрификацията, автоматизацията и различни решения за хибридни и алтернативни горива вече привличат много внимание. Въпреки това една възможност, която е сравнително изтласкана на заден план, е технологията на водородните горивни клетки.

Камионите, които са напълно електрически, са оборудвани с електрическо силово предаване, а енергията се преобразува в електричество от водороден газ в горивните клетки на борда на превозните средства. Камионът, задвижван с горивни клетки, има също акумулатор за случаите, когато е необходима допълнителна мощност, и когато трябва да рекуперира електрическа енергия от спирачната енергия.

 

Хедвиг Парадис (Hedvig Paradis), ръководител „Нови бизнес концепции“ с докторска степен по технология на горивни клетки от университета в Лунд, учи и работи в тази бързоразвиваща се област от няколко години. Тя е развълнувана от потенциала му.

 

„Различните клиенти в различни региони по света ще се нуждаят от различни решения, а технологията с водородни горивни клетки може да бъде едно от тези решения. Можем да видим например в Япония, Южна Корея и Калифорния, че те настояват за решения, базирани на водород, и изграждат водородни бензиностанции“, казва тя.

Как работи електрически камион с водородни горивни клетки

  1. Горивната клетка създава електричество чрез електрохимичен процес с помощта на водород и кислород.
  2. Електричеството, генерирано от горивните клетки, захранва електрическото силово предаване. Системата има вграден буфер-акумулатор.
  3. Единствените емисии са чистата вода.

Силните страни на решенията, базирани на водород

Основна сила на решенията, базирани на водород, е фактът, че това е технология с нулеви емисии; всъщност се изпуска само вода локално от самия камион. Това се основава на факта, че водородът се произвежда по възобновяем начин.

 

Друг истински положителен резултат за превозните средства с водородни горивни клетки и причина за нарастващия интерес е, че те имат атрибути, сравними с конвенционалните превозни средства, като например модели за зареждане с гориво и изграждане на инфраструктура. Това е привлекателно за тези, които са предпазливи да направят драматичната промяна, която някои нови технологии изискват.

Предизвикателства с производството на водородно гориво

Основният въпрос е за това как и къде се произвежда водородното гориво.

 

„Водородните бензиностанции все още не са толкова развити, въпреки че се появява все повече инфраструктура. Някои, като Asko, всъщност изграждат свои собствени станции за зареждане с гориво, за да контролират собствената си екосистема. Необходими са устойчиви решения, които имат по-малко въздействие върху околната среда.“

 

Към това се добавя необходимостта от много място в камиона или автобуса за резервоарите за водород. Наличното днес решение заема много обем, за да се поддържа добър обхват, който иначе би могъл да се използва за транспортиране на стоки или хора