Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Целите на Scania за намаляване на емисиите във веригата за доставки

В доклада на Scania за 2021 г. е представена информация за това как компанията се справи с предизвикателствата поради прекъсванията на веригата за доставки през последната година и в същото време предприе жизненоважни стъпки за преминаване към устойчива транспортна система.

През 2020 г. Scania стана първият производител на тежкотоварни превозни средства, който се присъедини към дефинираните научно обосновани климатични цели и за щастие няколко от нашите конкуренти последваха нашия път. Целите, които измерват намаляването на емисиите както от собствените ни операции, така и от превозните ни средства в употреба, са неразделна част от нашите бизнес цели и влияят на поставените приоритети във всички части на нашия бизнес, от производството до разработката и продажбите.

 

Годишният доклад с поглед към устойчивото развитие на Scania описва пътуването на бранда към устойчива транспортна система. Това е седмият комбиниран годишен доклад на компанията засягащ темата устойчивост, който подробно описва финансовите, социалните и екологичните резултати на компанията.

 

В допълнение към целите за намаляване на въглеродното въздействие от нашите собствени операции и от нашите превозни средства, когато се използват, сега разширяваме нашите цели за декарбонизация, за да включим такива за емисиите във веригата за доставки на Scania. Някои части от веригата ни за доставки, като например производството на батерии и стомана, отделят серизиозни емисии и са основната част от общия ни въглероден отпечатък. Основните източници на емисии са батерии, стомана, алуминий и желязо. С оценка на жизнения цикъл като отправна точка, ние създадохме стратегия за декарбонизация в европейската верига за доставки, която включва цели за 2030 г., преминаващи от 35 до 90 процента намаление за различните материали и компоненти.

 

„Това е само началото на нашето пътуване към намаляване на въглеродните емисии във веригата на доставки. Работим върху разширяването на обхвата, така че нашата стратегия за постепенно премахване на изкопаемите горива в крайна сметка ще покрие цялата верига на стойността на Scania“, заключава Фолер.

 

„Ние сме ясно фокусирани върху нашата цел, да ръководим прехода към устойчив транспорт и продължаваме да предизвикваме промяна в индустрията и екосистемата към по-добро. Scania също така направи големи промени в компанията, за да постигне бързината и гъвкавостта, необходими за посрещане на бъдещите изисквания на нашите клиенти“, каза Кристиан Левин, президент и главен изпълнителен директор на Scania.

 

Докладът за устойчивост е изготвен в съответствие с основните критерии на Глобалната инициатива за докладване (GRI) и е част от комбинирания годишен доклад и доклада за устойчивост. Съдържанието е прегледано от одиторите на Scania - важна стъпка към по-голяма прозрачност в областта на устойчивостта. За отчитането на 2021 г. някои от изискванията в таксономията на ЕС влязоха в сила.

 

Това означава, че Scania отчита дяла на бизнес приходите, разходите и инвестициите, както е дефинирано в таксономията на ЕС. Това има за цел да предостави на заинтересованите страни и пазара информация за идентифициране на компании, които подкрепят екологичните цели на ЕС. Scania продължава да развива отчетността си в рамките на работната група за финансови оповестявания, свързани с климата (TCFD). Целта е да бъдем по-прозрачни по отношение на климатичните рискове и финансовите възможности.

 

Повече информация можете да намерите в Годишния доклад и доклада за устойчивост на Scania за 2021 г.