Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

“We kunnen nú al concrete stappen zetten bij het ver­duur­za­men van een wa­gen­park”

Neder-Over-Heembeek – Bij Scania Benelux is recent Frank Schoepen aangesteld als Manager Sustainable Solutions. In deze rol is hij niet alleen verantwoordelijk voor het verkleinen van de ecologische voetprint van het bedrijf zelf, maar adviseert hij in België en Luxemburg ook transportbedrijven die, samen met Scania, stappen willen zetten in de verduurzaming van het wagenpark. Hiervoor hoeft men niet alleen maar focus te hebben op toekomstige ontwikkelingen. Ook nú zijn er al mogelijkheden om concrete stappen te zetten. “Met name gas in de vorm van LNG of CNG wordt steeds meer een volwaardig alternatief.”

Aan het woord is Frank Schoepen (49), sinds kort bij Scania Benelux verantwoordelijk voor de implementatie van duurzame oplossingen; bij Scania zelf, maar óók bij de klanten in België en Luxemburg. “Tegenwoordig krijgen onze Account managers veel vaker dan voorheen vragen over de duurzaamheid van de voertuigen,” licht Frank Schoepen toe. “Het is voor hen niet altijd eenvoudig om met de juiste actuele kennis deze vragen te kunnen beantwoorden. Ik ga hen daarbij helpen. Vaak gaat het om maatwerkoplossingen. Waar het ene transportbedrijf uitstekend mee geholpen is, kan voor een ander bedrijf ongeschikt zijn."

Om de CO2 uitstoot van een wagenpark terug te dringen is binnen Scania is een ruim gamma aan oplossingen beschikbaar. De snelste resultaten kunnen worden geboekt door het brandstofverbruik verder te verlagen. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor de operationele kosten van het bedrijf. “Hier kunnen een finetuning van de specificatie of een driver training direct vruchten afwerpen,” aldus Frank Schoepen. “Het lijkt vaak een open deur, maar we zien nog dagelijks het brandstofverbruik bij klanten met procenten dalen ná een driver training. Wanneer een klant dit goed op orde heeft gaan we kijken naar de brandstof. Zijn er alternatieven met een lagere uitstoot? Het grote voordeel is dat Scania motoren met veel verschillende alternatieve brandstoffen overweg kunnen.”
 

Frank Schoepen, Manager Sustainable Solutions Scania Benelux

Op dit ogenblik staat gas als brandstof sterk in de belangstelling; in samengeperste vorm als CNG of vloeibaar als LNG. CNG vindt steeds makkelijker zijn weg naar openbare besturen en bedrijven die aan een kleinere actieradius voldoende hebben. Met de nieuwe 410 pk en 2.000 Nm sterke 13-liter gasmotor met LNG heeft Scania nu ook een sterke troef voor de zwaardere lasten en langere afstanden. Frank Schoepen: “We zien de belangstelling voor LNG groeien. Uiteraard moeten er nog stappen gezet worden in de infrastructuur en de beschikbaarheid van LNG, maar zo langzamerhand is het in de praktijk een volwaardig alternatief voor diesel. Het grote voordeel van gas is dat er op termijn doorgeschakeld kan worden naar biogas en dan praat je over een vermindering van de CO2 uitstoot van zo’n 90%.”

Frank Schoepen is in de loop der tijd bij Scania in meerdere functies bij (pre)sales en marketing actief geweest en kent de producten en de organisatie goed. Als Manager Sustainable Solutions zal hij ook contacten onderhouden met overheden en brancheorganisaties over onderwerpen die zijn gerelateerd aan duurzaamheid.