Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

Scania in­vesteert 1,5 miljard Zweedse kronen in en­er­giezuinige gieterij

Scania is van plan ongeveer 1,5 miljard Zweedse kronen te investeren in een nieuwe gieterij in het Zweedse Södertälje om zo de productiecapaciteit te verdrievoudigen en het energieverbruik met 50 procent te verminderen vergeleken met de technologie en methoden die in de huidige gieterij worden gebruikt. Door een efficiëntere verwerking en recycling van materiaal wordt ook de transportbehoefte per geproduceerde eenheid sterk verminderd. De gieterij zal gaan draaien op elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

“In de voortdurende verschuiving naar een samenleving vrij van fossiele brandstoffen zijn er verbrandingsmotoren nodig die nog energiezuiniger zijn, en verbrandingsmotoren op biobrandstoffen en gas. Vooral voor vrachtwagens en bussen in het langeafstandsvervoer. De nieuwe gieterij zal van essentieel belang zijn voor het leveren van zulke motoren”, zegt Ruthger de Vries, Executive Vice-President en Hoofd Productie en Logistiek bij Scania.

De investering in een volledig nieuwe gieterij is één van Scania’s grootste investeringen in een geheel nieuwe fabriek. Het investeringsbesluit werd voorafgegaan door een uitgebreide analyse van verschillende alternatieve opties, zoals meer inkopen bij externe leveranciers of een renovatie en uitbreiding van de bestaande gieterij.

“Een volledig nieuwe fabriek is vanuit kostenoverwegingen de beste oplossing. Ook vanuit milieu- en kwaliteitsoverwegingen is dit de beste optie, gelet op de toekomstige levering van strategisch belangrijke onderdelen voor onze motorproductie. En niet onbelangrijk: door deze investering blijft de fabriek in de nabijheid van het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum, dat geconcentreerd is in Södertälje. Dit betekent dus dat Södertälje het belangrijkste centrum blijft voor onze Europese motorproductie”, aldus De Vries.

Warmteterugwinning en efficiëntere verwerking van materialen

De verwachting is dat het energieverbruik voor elke ton die geproduceerd wordt in de nieuwe gieterij 50 procent lager zal liggen dan in de huidige fabriek. De grootste energiewinst wordt verkregen door verbeteringen in het gietproces en terugwinning van de warmte die hierbij vrijkomt.

Met de invoering van nieuwe methoden voor de verwerking en recycling van materiaal, komt ook het aantal transportkilometers in verhouding tot het aantal geproduceerde eenheden lager te liggen. De recycling van het zand dat wordt gebruikt voor de productie van gietvormen, zogenaamde kernen, zorgt voor de grootste energiebesparing: 70 procent van het zand kan hier worden gerecycled. Met de techniek die in de huidige gieterij wordt gebruikt is recycling van zand niet mogelijk. Het zand wordt per vrachtwagen over lange afstanden vervoerd. Deze transporten zullen niet toenemen ondanks een verdrievoudiging van het productievolume.

“Vanuit het oogpunt van duurzaamheid betekent dit dat we het gebruik van eindige middelen zullen verminderen, terwijl de klimatologische impact van de zandtransporten niet zal toenemen ondanks een verdrievoudiging van het productievolume”, volgens de Vries.

Veel aandacht voor lokale milieu-effecten

In Scania’s besluit om te investeren in een volledig nieuwe gieterij is er rekening gehouden met de lokale milieu-effecten die de fabriekswerkzaamheden én de goederentransportdiensten veroorzaken in de vorm van lawaai en emissies. De huidige gieterij, die in 1914 werd gebouwd, ligt op een industrieterrein in de buurt van het centrum van Södertälje, terwijl de nieuwe fabriek zal worden gebouwd in een gebied buiten de stad op het industrieterrein van Tveta, ten westen van de snelweg E20.

Met de realisatie van de plannen om de wegeninfrastructuur in Södertälje te verbeteren, waaronder een nieuwe aansluiting op de E20, is het in de toekomst mogelijk om de lokale milieu-effecten van Scania’s goederentransportdiensten nog verder te verminderen.
De ontwikkeling van het terrein van de nieuwe gieterij in Södertälje zal van start gaan nadat de noodzakelijke milieu-effectrapportage is afgerond. Deze zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 klaar zijn en de start van de bouw is gepland voor januari 2019.
Bij volledige capaciteitsbenutting zal de nieuwe gieterij hetzelfde aantal werknemers in dienst hebben als de bestaande gieterij, namelijk een kleine 200 werknemers.