Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

Scania’s 13-liter­mo­tor – een doorbraak voor gas in het langeaf­stands­ver­voer

• De nieuwe gastrucks van Scania zijn geschikt voor zowel langeafstandstransporten als bouwwerkzaamheden.
• 410 pk en 2.000 Nm – vergelijkbaar met dieselmotoren met hetzelfde vermogen
• Een onderhoudsinterval van 45.000 kilometer garandeert een hoge uptime met de OC13
• De OC09 is nu ook beschikbaar voor de nieuwe generatie trucks.

Scania’s lancering van de OC13- en OC09-gasmotoren markeert het begin van een Scania productoffensief dat gericht is op alternatieve brandstoffen voor de nieuwe generatie trucks. Hoewel de OC13 gebaseerd is op Scania’s bekende 13-litermotoren, is het een nieuw ontwikkelde motor die werkt op gas volgens het Otto-principe, met bougies en volledige verbranding. Tegelijkertijd wordt een vernieuwde OC09 geïntroduceerd voor de nieuwe generatie trucks.

Op markten in heel Europa groeit de belangstelling voor voertuigen op biogas of aardgas snel vanwege de grotere beschikbaarheid, een groeiende infrastructuur en een gunstig kostenplaatje voor vervoerders. De duurzaamheidsaspecten zijn uiteraard ook van belang; voor voertuigen op aardgas geldt een CO2-reductie van ongeveer 15-20 procent.

Onderliggende technologie
Scania’s gasmotoren zijn gebaseerd op stoichiometrische verbranding, waarbij brandstof en zuurstof volledig met elkaar worden vermengd. De verbranding wordt in gang gezet met behulp van bougies, zoals bij benzinemotoren het geval is, en het voormengen van de brandstof vindt plaats op de weg naar de cilinders.

“Bij de ontwikkeling was het voor ons een belangrijk doel om te zorgen voor de best mogelijke rijeigenschappen, zodat de prestaties en eigenschappen overeenstemmen met wat je van een moderne dieselmotor verwacht”, legt Folke Fritzson, Senior Engineer bij Scania R&D, die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van Scania’s gasmotoren, uit.

De nieuwe 13-liter gasmotor draait altijd in combinatie met Scania Opticruise, de automatische versnellingsbak van Scania. Dit betekent natuurlijk dat de chauffeur eersteklas schakel- en rijcomfort geniet, met snelle, trefzekere versnellingen.

Goed doordachte tanks
Tanks vormen altijd een belangrijk aspect van gasmotoren. Zowel LNG-tanks (voor vloeibaar aardgas) als CNG-tanks (voor gecomprimeerd aardgas) kunnen rechtstreeks bij Scania worden besteld. LNG zorgt altijd voor een grotere actieradius, omdat een veel grotere hoeveelheid kan worden getankt.

“Eenmaal in de motor maakt het niet uit hoe het gas is opgeslagen, maar er zijn significante verschillen in de actieradius die met beide oplossingen kan worden gehaald”, aldus Fritzson. “Met LNG ligt die voor een standaard trekker-opleggercombinatie met enkele tank in de buurt van 1.000 kilometer op een vlakke weg. Maar de CNG-oplossing, die doorgaans een actieradius tot 500 kilometer biedt, is ook meer dan voldoende voor veel klanten, bijvoorbeeld klanten die binnen een bepaalde regio rijden en dagelijks terugkeren naar de thuisbasis en het tankpunt. De afstand die met een volle tank kan worden gehaald, hangt echter ook af van het soort werk en hoe vlak de weg is.”

Een bijzonder veiligheidsaspect is dat de technici van Scania de kleppen van de tank naar achteren hebben gericht, weg van de rijrichting. Dit is een ogenschijnlijk eenvoudig, maar doordacht detail dat het risico verkleint dat de kleppen als gevolg van een van buitenaf komende gebeurtenis beschadigd raken.

Langere onderhoudsintervallen
Gasmotoren die volgens het Otto-principe werken (met voormengen van brandstof en met bougies) hebben kortere onderhoudsintervallen dan dieselmotoren. De technici van Scania hebben echter een aantal voorzieningen getroffen die zorgen voor een aanzienlijk langer onderhoudsinterval. Vandaag de dag is het de levensduur van de bougies die normaliter de grenzen bepaalt.

“Voor zowel bougievervanging als olieverversing hebben we het interval ingesteld op 45.000 kilometer, bij normaal gebruik”, zegt Fritzson. “Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande generaties gasmotoren, die een onderhoudsinterval van 30.000 kilometer hadden. Dit verlaagt de onderhoudskosten en verhoogt de uptime.”

“Alles wijst erop dat we in een aantal markten een doorbraak realiseren met gasmotoren, waaronder die voor zwaardere langeafstandstrucks en bouwvoertuigen”, zegt Eng. “Kenmerken zoals goede rijeigenschappen of chauffeurscomfort liggen nu binnen ieders handbereik. Tegelijkertijd zien we dat een snel groeiende infrastructuur hand in hand gaat met een toenemende belangstelling bij potentiële klanten om al het gas dat op een aantal Europese markten beschikbaar is, te gaan benutten.”
 

Scania 13-liter gasmotor
Met de wereldpremière van een nieuwe 13-liter gasmotor begint Scania zijn aandacht meer en meer te richten op alternatieve brandstoffen voor de nieuwe generatie trucks.

OC09 – een ware krachtbron
Waar de OC13 zijn debuut maakt, wordt ook de OC09 geïntroduceerd voor de nieuwe generatie trucks, in een gedeeltelijk gemoderniseerde versie. Al in een vroeg stadium bracht Scania motoren uit die op biogas of aardgas werkten en voldeden aan Euro 6. Dit zijn Scania’s bekende vijfcilinder-lijnmotoren met een inhoud van 9 liter, die net als hun grotere familieleden volgens het Otto-principe werken en op alle soorten gas kunnen rijden.

In de karakteristieke Scania-stijl hebben ze een uitzonderlijk hoog koppel voor het motortype, zodat ze zeer geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen. Aangezien gasmotoren over het algemeen stiller zijn dan dieselmotoren, werken ze ook goed in ‘gevoelige’ stedelijke omgevingen voor verschillende distributie- of onderhoudstoepassingen, met name ’s avonds of ’s nachts. Alle drie de Euro 6-gasmotoren van Scania voldoen ook aan de eisen van de PIEK-norm voor geluidsbeperking, die in zones met een hoog verstoringsrisico een niveau van maximaal 72 dB (A) voorschrijft.

Scania biedt zijn 9-liter gasmotor aan met twee vermogens voor Euro 6 – 280 of 340 pk. De motor maakt nu zijn debuut in de nieuwe generatie trucks en zal het gasverbruik verder kunnen terugdringen dankzij een verbetering van de aerodynamica.

Het gebruik van aardgas in de tanks vermindert de CO2-uitstoot met 15-20 procent, terwijl het gebruik van biomethaangas kan resulteren in een CO2-reductie tot 95 procent. Maar welk type gas ook wordt gebruikt, de rijeigenschappen van Scania’s gasmotoren liggen op één lijn met wat conventionele dieselmotoren te bieden hebben qua koppel en vermogen.

“Gas, en natuurlijk biomethaan in het bijzonder, zijn van groot belang vanuit Europees perspectief gezien het potentieel ervan voor de verlaging van zowel CO2- als andere emissies”, aldus Eng. “Deze motor is het startpunt van Scania’s uitgebreide aanbod voor duurzaam transport in combinatie met de nieuwe generatie trucks.”