Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

Partnership is de weg naar duurzaam transport

  • Scania neemt een leidende rol in het streven naar oplossingen die de overstap naar duurzaam transport bevorderen.
  • De belangrijkste focus is de verlaging van CO2-emissies; Scania biedt nu alle nodige oplossingen om de doelstellingen voor 2030 te halen.
  • Scania gelooft in diversiteit: één enkele oplossing bestaat niet, er zijn verschillende opties nodig.
  • Scania biedt een uniek gamma motoren, waaronder een hybride motor en motoren op gas, bio-ethanol en biodiesel, zoals RME, FAME en HVO.
  • Ecolution by Scania vermindert het brandstofverbruik middels optimalisatie van de voertuigenvloot, opleiding voor chauffeurs en onderhoud op maat van de klant.
  • Scania Fleet CO2MPOSER is een unieke tool, die aankopers uit de transportsector toont hoe ze hun eigen CO2-doelstellingen kunnen waarmaken via een nauwe dialoog met Scania.

"We zien een snelle ontwikkeling, waarbij veel klanten hun aandacht concentreren op het terugdringen van hun CO2-emissies", zegt Magnus Höglund, Director Sustainable Transport, Scania Trucks. "De evolutie naar duurzaam transport wordt nu door meerdere factoren voortgestuwd, maar de allerbelangrijkste drijfveer is mogelijk een sterker besef van de klimaatwijziging.”

Het regelgevende kader van de Euro 6-norm, die in 2014 van kracht werd, was volledig gericht op het terugdringen van de emissies. Sommige leiders in de industrie waren de wetgeving evenwel een stap voor en namen het voortouw in de ontwikkeling. Scania stelde zijn eerste generatie van Euro 6-motoren al in 2011 voor en is vandaag aan zijn derde motorgeneratie toe, enkel steunend op de SCR-technologie voor de uitlaatgassen na behandeling.

"De weg naar een daling en uiteindelijk volledig verdwijnen van CO2-emissies loopt parallel met het doel om de operationele kosten te drukken, wat voor Scania altijd al een van de grote aandachtspunten is geweest”, zegt Magnus Höglund. "Zoals wij het zien, is de ontwikkeling van duurzame transportoplossingen samen met onze klanten ongetwijfeld de meest efficiënte weg om vooruit te gaan”.

Scania investeert bewust in oplossingen en aandrijflijnen voor alternatieve en duurzame brandstoffen. De ambities zijn hoog en wel om goede redenen. Eén enkele, kant-en-klare oplossing bestaat niet en Scania heeft zich uitdrukkelijk voorgenomen om oplossingen op maat van elk type klant te kunnen aanbieden, ook al hebben de verschillende markten soms erg uiteenlopende behoeften en voorwaarden. Connected voertuigen en diensten die bijdragen tot slimmer en efficiënter transport zijn andere belangrijke parameters in het ecosysteem van producten en diensten van Scania.

"We willen de meest diverse klanten optimale oplossingen aanbieden. Daarom moet onze aanpak breed zijn”, bevestigt Magnus Höglund.

Zo ontwikkelde Scania o.a. de Scania Fleet CO2MPOSER, een geavanceerde rekentool, door de klanten samen met Scania te gebruiken om nauwkeurige gegevens op basis van hun eigen CO2-ambities te verkrijgen, die van kritisch belang zijn bij het nemen van beslissingen. De klanten krijgen onmiddellijk een idee van wat een bepaalde vermindering hen zou kosten met een oplossing van Scania.

Scania ontwikkelde de Scania Fleet CO2MPOSER, een unieke optimalisatietool waarmee de truckbouwer samen met de klant duurzame transportoplossingen die de CO2-emissies terugdringen, kan optimaliseren.

"Een belangrijke factor van onzekerheid bij de klanten is de moeilijkheid om correct in te schatten hoe hoog de mogelijke bijkomende kosten zullen zijn bij het gebruik van alternatieve of hernieuwbare brandstoffen", vertelt Magnus Höglund. "Met onze optimalisatietool kunnen we gegevens verkrijgen die heel relevant zijn op het ogenblik dat beslissingen worden genomen en die in commerciële termen gebaseerd zijn op de lokale omstandigheden voor elke afzonderlijke klant."

De nieuwe generatie trucks van Scania kan probleemloos op HVO rijden zonder dat dit het onderhoudsschema of de prestaties van de voertuigen benadeelt.

De eerste fase van de lancering van de nieuwe serie trucks van Scania betreft conventionele dieselmotoren die aan Euro 6 voldoen, maar met een belangrijke troef: ze kunnen allemaal op HVO (Hydro-treated Vegetable Oil) rijden. In het komende jaar komen daar motoren voor alternatieve en/of hernieuwbare brandstoffen bij. Tot dan is het volledige gamma aandrijflijnen voor alternatieve brandstoffen uiteraard beschikbaar in de huidige generatie trucks, die tegelijk worden gebouwd.