Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

Primeur voor AB InBev in België en NinaTrans: Eerste ecocombi op Vlaamse wegen

Leuven – AB InBev en haar transportpartner NinaTrans laten samen de allereerste ecocombi op de Vlaamse wegen rijden. Twee ecocombi’s vervangen drie gewone vrachtwagens. Hiermee zet AB InBev zich samen met NinaTrans in om de logistieke activiteiten efficiënter en duurzamer te maken met respect voor de verkeersveiligheid. De ecocombi volgt een vast vergund traject van NinaTrans in Heverlee naar Katoen Natie in de Haven van Antwerpen. Dit initiatief kadert in het proefproject van de Vlaamse Overheid.

De grootste uitdaging in het kader van duurzaamheid bestaat er in onze ecologische voetafdruk te reduceren. AB InBev en NinaTrans zijn al 40 jaar logistieke partners, die diezelfde ambitie delen. Ze maken deel uit van de eerste lichting "Lean & Green”-bedrijven van het Vlaamse Instituut voor de Logistiek. 

De ecocombi’s komen volgens AB InBev en NinaTrans tegemoet aan een aantal 

transportvraagstukken van vandaag. De deelname aan het proefproject kadert in een breder 

streven naar logistieke duurzaamheid. Tegen eind 2017 wil AB InBev 8 wereldwijde ambitieuze 

milieudoestellingen realiseren, waaronder een daling van de CO2-uitstoot in de logistieke 

activiteiten. Daarom stelden AB InBev en NinaTrans zich kandidaat voor het proefproject. 

Arthur van Och, logistiek directeur bij AB InBev: “Vanuit ons engagement om het Beste Bierbedrijf 

te zijn dat Mensen samenbrengt voor een Betere Wereld, hebben we een ambitieus plan uitgewerkt 

waarmee we tegen eind 2017 de CO2-uitstoot van onze logistieke activiteiten internationaal me  

15% willen verlagen. Via dit proefproject willen we de omvang van de voordelen van ecocombi’s op 

economisch en ecologisch vlak en voor de verkeersveiligheid voor AB InBev in kaart brengen. 2 

ecocombi’s kunnen 3 gewone vrachtwagens vervangen. Door de inzet van ecocombi’s zijn minder 

ritten nodig om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren, waardoor de CO2-uitstoot van het 

verkeer daalt. Daarnaast evalueren we ook andere vervoerstypes zoals transport via waterwegen. 

We streven er naar om binnen de brouwsector een leiderspositie in te nemen op vlak van 

duurzaam transport.”

“Het streven naar betere verkeersveiligheid en het zoeken naar de meest ecologische en efficiënte transportmiddelen zijn prioriteiten voor ons bedrijf. We maken daarvoor op ecologisch verantwoorde wijze gebruik van nieuwe technologieën op het vlak van voertuigen, informatisering en communicatie. We zijn verheugd deel te kunnen nemen aan dit proefproject. Het beantwoordt aan onze zoektocht om transport veiliger en zuiniger te maken. De inzet van ecocombi’s verbetert de verkeersveiligheid en heeft een positieve impact op het milieu,” legt Benny Smets, Managing Director van NinaTrans, uit. 

Proefproject op de Vlaamse wegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Overheid lanceerde in het voorjaar van 

2014 de oproep voor het proefproject voor langere en zware vrachtwagens (LZV’s) of ecocombi’s. 

Ecocombi’s zijn vrachtwagens die tot 25,25 meter lang kunnen zijn. Ze hebben een maximaal 

toegelaten massa van 60 ton. Met het project wil de Vlaamse Overheid de ecologische, 

economische en logistieke impact nagaan van de ecocombi’s, zonder een verschuiving teweeg te 

brengen van spoor- of watertransporten naar de weg.

AB InBev en NinaTrans, de transportpartner van de Belgische brouwer, stelden zich kandidaat voor het proefproject. Vandaag kondigde de internationale brouwer met trots aan dat op 22 januari 2015 de allereerste ecocombi van AB InBev op de Vlaamse wegen zal rijden. De ecocombi volgt een vast vergund traject van NinaTrans in Heverlee (vlak naast de E40) tot bij Katoen Natie in de haven van Antwerpen. Het volledige traject, over de E40, ring rond Brussel, E19 en de A12 tot in de haven, voldoet aan alle verkeersveiligheidsvoorwaarden. Het traject is zo bepaald dat het grootste deel via de snelweg verloopt met een beperkt voor- en natraject. De transportdata van de ecocombi-transporten zal worden vergeleken met deze van traditionele transporten om een objectieve evaluatie van het project mogelijk te maken.

Duurzamer transport

Zowel AB InBev als NinaTrans zoeken continu naar efficiëntieverhogingen en opportuniteiten om hun bedrijfsactiviteiten zo duurzaam en veilig mogelijk te laten verlopen. Het inschakelen van een ecocombi kadert in het streven naar het optimaal gebruik van de meest geschikte en ecologisch verantwoorde transportmodus voor de betreffende transportbehoefte.

Ervaringen en studies uit het buitenland, waaronder Nederland, geven een dubbel voordeel aan. Doordat twee ecocombi’s drie gewone vrachtwagensamenstellingen vervangen, vervoeren ze per rit een grotere lading. Dit heeft een daling van het aantal vrachtwagens op de weg tot gevolg. Bij eenzelfde hoeveelheid vervoerde goederen daalt het aantal afgelegde trajecten tot 33%. Daarnaast dragen ecocombi’s bij tot een beter leefmilieu. Het brandstofverbruik en de emissie van CO2, fijn stof en NOx van één ecocombi liggen beduidend lager dan bij het gebruik van twee afzonderlijke gewone trucks, voor het vervoer van eenzelfde hoeveelheid goederen.

Omwille van de stijgende exportvraag wil AB InBev via de inzet van een ecocombi de economische behoeftes op de meest ecologische manier realiseren. Deze combinatie kan 33% meer pallets transporteren wat uiteindelijk resulteert in minder transportbewegingen en dus minder verkeershinder.

Veilig transport

Gezien het grote aantal transportbewegingen hechten zowel AB InBev als NinaTrans veel aandacht aan verkeersveiligheid. Het is een continu aandachtspunt. NinaTrans heeft het TRUCKVEILIG CHARTER van VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) onderschreven. Daarmee engageren NinaTrans, maar ook de chauffeurs individueel, zich om alle mogelijke inspanningen te leveren om de veiligheid in het wegtransport te verbeteren.

Om met een ecocombi te kunnen rijden, is een aangepaste opleiding voor de chauffeur vereist. Na het afleggen van een examen bekomt de chauffeur een attest. Hoewel het rijden met een ecocombi niet noemenswaardig verschilt van het rijden met een traditionele vrachtwagencombinatie, zijn de aangeduide chauffeurs zich bewust van hun verantwoordelijkheid om zich op een verantwoorde wijze in het verkeer te begeven.

Uit de Nederlandse test blijkt dat de verkeersveiligheid door de toelating van ecocombi’s er niet op achteruit is gegaan. Om geen enkel risico te nemen is beslist om bovenop de reeds strenge bepalingen uit Nederland, bijkomende remtesten te verplichten. 

De opleggers zijn geleverd door BECX VERHUUR B.V.. Dit bedrijf heeft jarenlang ervaring met 

ecocombi-opleggers in Nederland en is nauw betrokken geweest bij het uitwerken van dit project in 

België. NinaTrans en AB InBev hebben gezamenlijk gekozen voor de dubbele oplegger combinatie omwille van de flexibiliteit. Deze testen heeft de NinaTrans-combinatie succesvol afgelegd bij het 

gecertifieerd testlabo ESTL uit Deerlijk.

Om de weggebruikers goed te informeren dat er een ecocombi rijdt, werd de ecocombi voorzien van de nodige boodschappen. Op de achterkant staat een gevarendriehoek samen met de boodschap “extra lang voertuig”.