Je lijkt je te bevinden in .
Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.
België
verkoopregio
Production units

TALENT VINDEN

Personeel werven, ontwikkelen en behouden

Werving van de juiste vaardigheden

Door de voortschrijdende globalisering hebben grote bedrijven steeds meer moeite om het juiste personeel te werven, te ontwikkelen en te behouden. Executive Vice President Human Resources Kent Conradson zegt dat Scania over een uitstekende kennispool beschikt, maar dat het bedrijf meer moet doen om de doelstellingen voor 2020 te halen.

Hoe zal Scania inspelen op de toenemende concurrentie bij het binnenhalen van talent?

Onze mensen zijn de meest belangrijke factor in het behalen van succes. Geen van onze ondernemingsdoelstellingen is haalbaar zonder toegewijd en gemotiveerd personeel. Onze doelstellingen geven aan dat wij de marktleider willen worden op het gebied van duurzaam vervoer. Om dat waar te maken moeten wij de kennis en vaardigheden binnenhalen die nodig zijn om die positie te handhaven. Wij moeten verder bouwen op de brede en uitgebreide expertise die we al in huis hebben en die kanaliseren in nieuwe functies.

Wat zijn de grootste uitdagingen bij het opbouwen en bijhouden van de kennis en vaardigheden in een dergelijke organisatie?

Uitstekend leiderschap dat in de loop van de tijd consistent en duurzaam is, zal het wereldwijde personeelsbestand van Scania van 42.000 mensen het kader bieden dat nodig is om de doelstellingen te verwezenlijken. Als wereldwijd actief bedrijf met activiteiten in meer dan 100 landen hebben wij al een zeer divers personeelsbestand. Het is onze taak om de voordelen van een dergelijke diversiteit te benutten door teams op te bouwen van mensen met uiteenlopende achtergronden, ervaringen en kennis.

Hoe goed maken wij gebruik van alle kennis en ervaring waarover onze wereldwijze organisatie in potentie kan beschikken?

Elk jaar maken 2500 werknemers gebruik van de mogelijkheden om van functie te wisselen binnen het bedrijf. Dat is ene fantastisch voorbeeld van de manier waarop Scania wereldwijd nuttig gebruik maakt van de expertise binnen de verschillende divisies. Het is echter van cruciaal belang dat wij de hele organisatie op deze manier blijven ontwikkelen, deze continue grootschalige interne mobiliteit blijven faciliteren en mensen de mogelijkheden bieden om nieuwe functies te ontwikkelen en te vervullen.