You seem to be located in .
Za više informacija idite na Scania tržište.
BOSNA I HERCEGOVINA

odaberite svoju prodajnu regiju

Select production unit visit our global site

prodajna regija
Production units

 

PRAVNE NAPOMENE

Slobodno nas kontaktirajte u vezi sa pitanjima koja se odnose na pravni sadržaj.

 

Uvjeti: Scania CV AB (publ), u daljem tekstu "Scania", vlasnik je ove internetske stranice i, osim ako nije drugačije naznačeno, cijelog njenog sadržaja.

Posjećivanjem i korištenjem ove internetske stranice dajete saglasnost za uvjete objašnjene u daljem tekstu. Scania može u svakom trenutku i prema svojoj procjeni izmijeniti date uvjete. Zato vam Scania preporučuje da ih redovno provjeravate.

Ovi uvjeti su posljednji put promijenjeni 01. 07. 2009.

Ako su neki od tih uvjeta nevažeći ili ništavni, to nikako neće utjecati na pravosnažnost i primjenjivost preostalih uvjeta niti će ih ugroziti.

Korištenje

Sadržaj ove stranice se može koristiti u skladu sa licencom Creative Commons 3.0. To znači da možete pregledavati, kopirati, štampati i distribuirati sve dokumente koje Scania objavljuje ovdje, pod uvjetom da to ne radite u komercijalne svrhe, da izvor dokumentacije upućuje na Scaniju i da su zadržana sva autorska prava, kao i druga vlasnička obavještenja iz sadržaja.

Nikakav sadržaj sa ove internetske stranice se ne smije mijenjati, prenositi, licencirati, prebacivati ili prodavati bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Scania.

Zaštitni znaci i autorsko pravo

Svi zaštitni znaci, robne marke, logotipi, tekstovi, slike i programska oprema na ovoj internetskoj stranici, osim ako nije drugačije naznačeno, vlasništvo su kompanije Scania ili njenih podružnica i zaštićeni su Zakonima o intelektualnom vlasništvu.

Zabranjuje se svako korištenje robnih marki, logotipa, tekstova, slika i programske opreme, osim ako nije dozvoljeno u skladu sa gore navedenim uvjetima.

Neovlaštena upotreba ili distribuiranje bilo kakvog materijala sa ove internetske stranice podliježe građanskim i kaznenim sankcijama prema važećim zakonima. Scania će u tom slučaju u potpunosti primijeniti Zakon o intelektualnom vlasništvu.

Informacijska politika

Informacije na ovom serveru su "onakve kakve jesu" i bez ikakve garancije, izričite ili podrazumijevane, uključujući, ali bez ograničenja, podrazumijevane garancije o primjerenosti za prodaju, primjerenosti za određenu namjenu ili nekršenju.

Scania ne garantuje za tačnost i potpunost informacija na ovoj internetskoj stranici.

Scania se ne obavezuje da će ažurirati informacije ili materijal na ovoj internetskoj stranici. Informacije se mogu u svakom trenutku mijenjati, bez prethodne obavijesti, kao i unositi u nova izdanja ove internetske stranice.

Scania ni u kojem slučaju nije odgovorna ni za kakvu štetu, neposrednu ili posrednu, kažnjivu, slučajnu, posebnu, posljedičnu ili neku drugu, nastalu uslijed korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice ili njenog sadržaja ili s tim u vezi, bez obzira na to da li se zasniva na ugovoru, prekršaju, strogoj obavezi ili nečemu drugom, čak i ako je obaviještena o mogućnosti nastanka takve štete.

Druge internetske stranice

Ova internetska stranica može sadržati linkove za internetske stranice u vlasništvu trećih lica. Oni služe praktičnoj upotrebi interneta i Scania ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj, tačnost njihovih podataka i saglasnost o politici privatnosti.

Politika privatnosti

Scania poštuje privatnost pojedinaca i ne sakuplja lične podatke niti njima upravlja osim ako ih ti pojedinci dobrovoljno pošalju kompaniji Scania. Obavijestite nas ako ne želite da sakupljamo vaše podatke.

Scania poštuje nacionalne zakone o zaštiti podataka koji se primjenjuju za upotrebu i sakupljanje podataka. Vaše ime, e-adresa i poštanski broj mogu biti proslijeđeni trećim licima kako biste dobili odgovor na svoje pitanje. Inače će se vaši lični podaci koristiti samo za praćenje razvoja prodaje i proizvodnje.

Izuzev ako nije drugačije gore navedeno, podaci se ne prodaju i ne otkrivaju trećim licima.

Kontakt

Za pitanja u vezi sa uvjetima, a posebno u vezi sa politikom privatnosti, slobodno nas kontaktirajte (kliknite ovdje).