Sverige

HÅLLBARA TRANSPORTER

HÅLLBART OCH LÖNSAMT

Vill du ta ett stort steg i riktning mot koldioxidmålen? Scania erbjuder hållbara transportlösningar som är kommersiellt tillgängliga – här och nu. Genom en kombination av alternativa bränslen, energieffektivitet och smartare transporter kan du bidra till en miljövänlig värld med bibehållen lönsamhet.

ALTERNATIVA DRIVMEDEL

Scania erbjuder flest valmöjligheter när det gäller alternativa drivmedel och hybriddrivlinor.

ENERGI- EFFEKTIVITET

Ledande energieffektiva lösningar som kombinerar bränsleeffektiva produkter och professionella förartjänster.

SMARTARE TRANSPORTER

Optimera transportflödet och logistiken med hjälp av tjänster som Scania Fleet Management.

ALTERNATIVA DRIVMEDEL

Vill du ha kraften hos en traditionell dieselmotorer och samtidigt köra på förnybara drivmedel? Det är inte längre en avlägsen dröm: Det är möjligt här och nu.

ENERGI- EFFEKTIVITET

Bemästra konsten att spara drivmedel. Vi ger dig verktygen du behöver – från att optimera fordonet till förarutbildning och underhåll.

SMARTARE LÖSNINGAR

Vi förenklar den komplicerade fordonsparkslogistiken så att du kan koncentrera sig på att få ut mesta möjliga av din verksamhet.

”Målet är inte att ha en grön profil utan att våra insatser verkligen ska ge resultat.”

Josef Zettel

Logistikansvarig, Coop, Schweiz