Sverige
Transportledning

KONTROLLPAKET

KARTLÄGGNING AV DINA FORDON

Med kontrollpaketet kan du spåra och följa upp din fordonspark från vilken dator som helst via Fleet Management Portal. Du får tillgång till viktig information om din fordonspark dygnet runt, och med vår meddelandetjänst kan du kommunicera snabbt och enkelt med förarna. Med kontrollpaketet kan du också sortera, filtrera och generera rapporter för analys.

FÖRARUTVÄRDERING

Goda körvanor sparar bränsle och minskar slitaget på fordonet. Du kan utvärdera förarnas körstil och identifiera förbättringsområden. Med hjälp av fordonsdatan görs en rättvis och noggrann bedömning.

TVÅVÄGSKOMMUNIKATION

Meddelanden, adressbok och transportplanering är exempel på tvåvägskommunikation som tillsammans underlättar din vardag. Dessa nya funktioner kräver en Scania-premiumradio (AUS4) och abonnemang på kontrollpaketet.

SER TILL ATT DITT NÄTVERK FUNGERAR

Använd meddelandetjänsten för att skicka texter, bilder och platser till mottagare inom företaget. Åkarens centrala adressbok är tillgänglig från Fleet Management-appen i fordonet. Därifrån kan föraren hitta företagets intressepunkter, adresser och platser samt kontaktinformation till kolleger.

­TRANSPORTPLANERING­

Med funktionen Planera färdväg du skicka destinationer via meddelandetjänsten. När en ny destination tas emot kan föraren enkelt navigera till den platsen. Aktuell destination och beräknad ankomsttid (ETA, Estimated Time of Arrival) skickas automatiskt till Fleet Management Portal, så att kontorspersonalen alltid har den senaste informationen.

MER KONTROLL MED GEOFENCE 

Med geofence-funktionen aktiveras ett larm om ett fordon kör in i eller ut från ett specifikt geografiskt område som du har angett. Detta kan vara användbart om man exempelvis vill veta exakt när en lastbil närmar sig en depå eller när ett fordon används för obehörig körning. Kontakta din Scaniaåterförsäljare om du vill veta mer om funktionerna i kontrollpaketet.

Med Scania Fleet-appen kan du skicka felrapporter till Fleet Managementportalen direkt från din mobiltelefon.